E-varehandel

Google sertifisering – hva har vi lært?


Vi er nå i gang med vår fjerde og aller siste eksamen i Digital Markedsføring, og i forbindelse med siste modul var en del av vår eksamen å fullføre flere Google sertifiseringer. Kursene er gratis og jeg vil anbefale alle som ønsker å lære mer om digital markedsføring å gjennomføre disse. Kursene vi tok var Google Digital Garage samt fem av seks kurs i Google Analytics:

  • Google Analytics for Beginners
  • Google Analytics Advanced
  • Google Analytics for Power Users
  • Introduction to Data Studio
  • Google Tag Manager Fundamentals

Google Digital Garage

Google Digital Garage har estimert tid på rundt 40 timer – men gjør man litt hver dag går det relativt raskt. Dette kurset er delt inn i 26 moduler, hvor hver enkelt modul har flere temaer. Når man har gått igjennom et tema må man ta en liten test, og etter hver modul må må gjennom en mer omfattende test som må bestås for å komme videre. Helt til slutt må man gjennom en “eksamen”, hvor man må ha 80% riktig for å få godkjent sertifiseringen. Her har man ingen hjelpemidler, og man får heller ikke vite hvilke svar man eventuelt har svart feil på. Kurset bygger på temaer som søkemotor optimalisering (SEO), e-post- og mobil markedsføring, sosiale medier, nettbutikk o.l, og etter endt kurs sitter man igjen med økt kunnskap innen digital markedsføring – noe som er nyttig å ta med seg videre.

Bildelink

Google Analytics

Som nevnt gjennomførte vi fem av seks kurs i Google Analytics. Dette kurset er kortere enn Google Digital Garage, men vi opplevde dette kurset som mer komplisert ettersom teorien til tider var litt avansert. I det første kurset “Google Analytics for Beginners” lærer man å sette opp en Google Analytics konto, implementering av sporingskoder o.l. Man får også kunnskap rundt hvordan enkle rapporter kan analyseres. “Google Analytics Advanced” bygger på mye av det samme som kurset for nybegynnere, men her begynner det å bli litt vanskeligere, slik som mer avanserte analyser og hvordan data blir omgjort til det vi kan se. Gjennom “Google Analytics for Power Users” lærer man teknikker for å sammenligne konverterende brukere og ikke-konverterende brukere, for å analysere hvilke trafikkilder som gir størst verdi, samt analyseteknikker for å forbedre nettsiden din. Det fjerde kurset “Introduction to Data Studio” handler om visualisering av data for å få bedre innsikt, samt hvordan denne dataen kan kobles sammen. Her lærer man også hvordan man utformer rapporter o.l. Det femte og siste kurset vi tok var “Google Tag Manager Fundamentals” hvor man lærer å forenkle de ulike prosessene i både implementerings- og administrasjonsfasen, samtidig som man ser på eventuelle utfordringer man kan møte på underveis.

Bildelink

Etter å ha gjennomført disse kursene sitter vi igjen med økt digital kunnskap, som har vært veldig gunstig i forbindelse med vår siste eksamen. Mye av det vi har gått igjennom i disse kursene vil også være svært nyttig for oss å ta med oss videre.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *